Jaké téma vás zajímá?

Speciální vzdělávací potřeby
Podpůrná opatření. Motivace žáků. Metody výuky. Žáci s SPU, PAS, ADHD, LMR, nadáním aj.
Spolupráce rodičů a školy
Pravidla komunikace a spolupráce. Vedení konzultací. Třídní schůzky. Řešení konfliktů. Motivace a zapojení rodičů.
Vedení škol a další vzdělávání
Zdravé klima školy. Zřizovatelé. Prevence vyhoření. Koučink a mentoring. Supervize a intervize. Hospitace.
Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
Snižování nerovností ve vzdělávání. Žáci se sociálním znevýhodněním. Školy a vyloučené lokality.
Práce s heterogenní třídou
Pedagogické postupy zohledňující individuální potřeby žáků. Diferenciace výuky. Třídní klima, pravidla, hodnoty.
Asistenti pedagoga
Spolupráce s učitelem. Kompetence. Efektivní spolupráce s žákem a rodiči. Metodické listy. Pomůcky. Tipy z praxe.
Odlišný mateřský jazyk
Nedostatečná znalost českého jazyka. Podpůrná opatření. Začlenění do třídy. Práce s předsudky. Tipy pro výuku.
Školní poradenská pracoviště a externí poradenské služby
Depistáže žáků. Práce s Doporučením. Plán pedagogické podpory a individuální vzdělávací plán žáka. Revize.
Rizikové chování
Diagnostika. Řešení konfliktů, šikany, kyberšikany a (skrytého) záškoláctví. Prevence. Sociální pedagog ve škole.

Podcast

Každé dítě je jiné. A každé potřebuje vědět, že v něčem vyniká. Jak děti vzdělávat, aby všechny našly své místo na slunci?

V podcastu Zapojme všechny zazní hlas odborníků na vzdělání i výchovu, ale také rodičů a dětí.
Poslechněte si jejich příběhy, využijte jejich zkušeností.

Mapa expertních služeb

Hledáte nejbližší školské poradenské zařízení nebo jiné odborníky a organizace, které se věnují speciálním vzdělávacím potřebám dětí? Potřebujete najít kvalitní kouče, mentory a další experty na individuální i skupinovou podporu pedagogů či vedení školy? Vyzkoušejte naši mapu.
Návod:
Klikněte na tlačítko „rozbalte filtry“ a zvolte jednu nebo více kategorií. Zvolte jeden či více krajů a/nebo celou ČR. V mapě najdete vybrané organizace označené červenou značkou. Další vyhledávání v mapě probíhá pomocí kurzoru.
Rozbalit filtry Vyhledat nejbližší
Kraje
Kategorie

    Jste již uvedeni v mapě, ale změnily se informace nebo stav ve vaší instituci/organizaci? Nenašli jste v mapě vaši instituci/organizaci a myslíte si, že by zde měla být? Pište na zapojmevsechny@npi.cz.

    Nabídka poradenství v ukrajinštině
    Пропонуємо консультації українською мовою
    Potřebujete konzultaci s odborníkem?
    Napište nám.