Seznam zapojených VŠ/VOŠ

Pedagogické fakulty

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Pedagogická fakulta pkyryanova@pf.jcu.cz
 • Masarykova univerzita v Brně – Pedagogická fakulta kosatkova@mail.muni.cz
 • Ostravská univerzita – Pedagogická fakulta
 • Technická univerzita v Liberci – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická helena.pickova@tul.cz
 • Univerzita Hradec Králové – Pedagogická fakulta andrea.rihova@uhk.cz
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem – Pedagogická fakulta
 • Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta lucie.marsalkova@pedf.cuni.cz
 • Univerzita Palackého v Olomouci – Pedagogická fakulta
 • Západočeská univerzita v Plzni – Pedagogická fakulta

Fakulty / VOŠ / organizace vzdělávající učitele

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Filozofická fakulta
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Přírodovědecká fakulta
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Teologická fakulta
 • Učitel naživo
 • Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. Labem – Přírodovědecká fakulta
 • Univerzita Karlova – Evangelická teologická fakulta
 • Univerzita Karlova – Filozofická fakulta
 • Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta jakub.jelen@natur.cuni.cz
 • Univerzita Palackého v Olomouci – Přírodovědecká fakulta jana.slezakova@upol.cz
 • Univerzita Pardubice – Fakulta filozofická, katedra věd o výchově Lucie.Hajkova@upce.cz, katedra anglistiky a amerikanistiky Helena.Zitkova@upce.cz
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Fakulta humanitních studií b_deutscherova@utb.cz
 • JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická najbrtova@jabok.cz

Další fakulty

 • České vysoké učení technické v Praze – Fakulta elektrotechnická
 • Univerzita Karlova – Matematicko-fyzikální fakulta