Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání

Česká republika trpí značnou rozdílností v kvalitě škol a s tím se zvyšuje nerovnost ve vzdělávání českých žáků. V této sekci najdete metodické příspěvky zaměřené na snižování nerovností ve vzdělávání žáků ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí i na podporu škol ve vyloučených lokalitách. Zároveň slouží jako platforma nového projektu Podpora rovných příležitostí při Národním pedagogickém institutu. ( Více info zde: https://www.edu.cz/npo/projekt-podpora-rovnych-prilezitosti/)

Příklady dobré praxe, rozhovory a kazuistiky uvedené na webu Zapojmevšechny.cz se vztahují ke školní legislativě a dalším informacím aktuálním a platným v době zveřejnění příslušného článku.

23.09.2023Praktické příklady Pedagog
První díl podcastu Adély Pospíchalové s poradkyní Barborou Mikulkou ze základní školy v Chomutově představí dobrou praxi v kariérovém poradenství pro žáky prvního a druhého stupně. Jak probíhá skupinové a individuální poradenství? Co je kariérové portfolio a k čemu slouží? Kolik času je třeba věnovat jednomu žákovi v průběhu školního roku? A co považuje za největší úspěch své práce? Více v podcastu.
08.09.2023Praktické příklady Pedagog Zřizovatel školy
Nový podcast Zapojme všechny se blíže věnuje činnosti Asociace sociálních pedagogů a společně s hostem Jiřím Daňkem, ředitelem této organizace, přibližuje její vznik, cíle a aktivity. Posluchači získají vhled do toho, proč se Asociace angažuje v legislativním ukotvení pozice sociálního pedagoga ve školách a proč by tato role neměla chybět v žádné škole. Kromě toho se dozvíte, jak se od sebe liší sociální pedagogika a sociální práce. Tento rozhovor Vám otevře dveře do světa sociální pedagogiky.
25.08.2023Metodiky a aktivity Pedagog Zřizovatel školy
Diskuzní setkání k činnosti školního poradenského pracoviště (ŠPP) při podpoře žáků se sociálním znevýhodněním vzniklo v rámci projektu Podpora rovných příležitostí při NPI ČR. Ke sdílení dobré praxe jsme přizvali Ilonu Bočinskou, ředitelku ZŠ Přerov, a Kamilu Kratochvílovou, vedoucí ŠPP ZŠ Děčín IV. Obě školy dlouhodobě podporují žáky se sociálním znevýhodněním a za jedno z klíčových opatření považují dostatečně obsazené poradenské pracoviště. Jaké poradenské pozice se jim osvědčily?
13.08.2023Praktické příklady Pedagog Zřizovatel školy
Navzdory běžné absenci sociálních pedagogů na středních školách se tato role může stát oporou jak pro pedagogy, tak i pro žáky. Ve druhé části dvojdílného podcastu Zapojme všechny se ředitel Střední školy řemesel a služeb v Děčíně Tomáš Daněk a sociální pedagožka Veronika Jurišová zabývají tématem, jak může sociální pedagog přispět k monitorování absencí žáků, jak pracuje s problémem záškoláctví a jakými preventivními kroky minimalizuje riziko předčasných odchodů žáků ze školního vzdělávání.
03.08.2023Praktické příklady Pedagog
V dnešním podcastu hovoří ředitel Střední školy řemesel a služeb v Děčíně Tomáš Daněk a sociální pedagožka Veronika Jurišová o roli sociálního pedagoga ve školním prostředí. Sociální pedagog může poskytovat žákům podporu při rozličných obtížích, jako jsou rodinné problémy, chování, učení a jiné. Může také pomáhat učitelům a rodičům vytvořit pozitivní a podpůrné školní prostředí a pedagogům ulevit při řešení záškoláctví a předcházení předčasným odchodům ze studia. Příjemný poslech!
11.07.2023Praktické příklady Pedagog
Pokračujeme v seriálu, který se věnuje možnostem zavádění mentorských programů pro žáky do škol. Přečtěte si inspirativní rozhovor s Monikou Drahošovou, bývalou koordinátorkou mentoringových vztahů v organizaci Lata, a objevte, jak mohou vrstevnické mentoringové programy pomoci vytvářet silné a podporující prostředí ve školách.
22.06.2023Praktické příklady Pedagog
První ze série diskusních setkání, která se konají v rámci projektu Podpora rovných příležitostí, se zaměřuje na angažovanost škol při snižování nerovností ve vzdělávání žáků. Jak uvádí R. Jedličková, ředitelka ZŠ Grafická v Praze, vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se jim daří díky společné vizi, novým nástrojům, péči o pedagogický sbor, zahraniční inspiraci, ale i pečlivému výběru kolegů. Ve videu zazní i stanoviska Z. Svobody, vedoucího Katedry sociální a speciální pedagogiky UJEP.
14.06.2023Metodiky a aktivity Pedagog Zřizovatel školy
Přinášíme rozhovor se Zbyňkem Němcem o nové metodice pro pracovníky školních poradenských pracovišť i učitele, která jim pomáhá s identifikací žáků se sociálním znevýhodněním, kteří potřebují větší podporu ve vzdělávání. Autor se inspiroval zkušenostmi ze škol, zahraničními zdroji a dalšími existujícími materiály. Práce s metodikou je minimalizována z hlediska časové náročnosti a byla ověřena pozitivními ohlasy z pilotních škol. K dispozici je také podpůrný webinář.
01.06.2023Praktické příklady Pedagog
Anděla Heřmánková působí jako asistentka pedagoga na Základní škole Korunovační v pražské části Bubeneč a již čtyři roky se v této škole věnuje i individuálnímu doučování žáků-cizinců. Jak podněcuje motivaci žáků k doučování? Jaké pomůcky využívá a proč klade důraz na pravidelnou komunikaci s učiteli žáků? Proč vnímá doučování jako zábavnou činnost a jaké další výhody přináší individuální doučování s dospělým žákovi? Podrobnosti se dozvíte v rozhovoru.
21.05.2023Praktické příklady Pedagog
Seriál o mentoringu, jehož první část právě čtete, se věnuje zavádění mentoringových programů pro žáky do škol. V následujícím rozhovoru s vědkyní Terezou Javorníckou Brumovskou se dozvíte více o přirozeném mentorování žáků a o důležitosti aktivní role žáků v procesu mentoringu.
12.04.2023Otázky a odpovědi Pedagog
Do poradny na webu Zapojmevšechny.cz přichází dotazy od rodičů i pedagogů. Některé otázky využíváme a odpovědi na ně zveřejňujeme v sekci Otázky a odpovědi, protože by se mohly hodit také dalším rodičům a kolegům pedagogům. Dnešní otázka se týká možností pomoci romskému dítěti jednak s impulzivním chováním, jednak s hledáním kulturní a sociální identity.
03.04.2023Praktické příklady Pedagog
Doučování žáků se často skloňuje především jako podpora žáků na školách. Od pandemie koronaviru začalo být plošně podporováno ze strany MŠMT. Ne každá škola ale měla s doučováním svých žáků předchozí zkušenosti a každá si hledala svoji vlastní cestu nastavení a pravidel. Podívejme se nejen na samotné doučování, ale i na příklady z praxe a příběhy konkrétních žáků.
16.03.2023Praktické příklady Pedagog Zřizovatel školy
Jiří Daněk, sociální pedagog v ZŠ v Přerově a předseda Asociace sociálních pedagogů, přibližuje, proč se škole vyplatí zaměstnat sociálního pedagoga. Ten nejen ulevuje učitelům a odbavuje část agendy, na kterou zpravidla již učitelé nemají kapacitu, ale také systematicky pomáhá žákům i rodičům. Daněk ve videu popisuje, jaké jsou rozdíly mezi pozicí sociálního pracovníka a sociálního pedagoga, z jakých zdrojů takového pracovníka financovat a jaké kvalifikační předpoklady by měl splňovat.
14.02.2023Praktické příklady Pedagog Zřizovatel školy
Město Krnov je dlouhodobě úspěšné v podpoře dětí a žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. O tom, jak toho dosáhlo, přinášíme rozhovor s Pavlínou Říhovou, bývalou vedoucí školského odboru městského úřadu v Krnově, a s Lenkou Kumarci, vedoucí současnou.
07.02.2023Praktické příklady Pedagog Zřizovatel školy
Město Krnov je už od roku 2008 úspěšné jak v podpoře žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí, tak v potírání skrytého záškoláctví, i při spolupráci s rodiči. Co stojí za úspěšnou inkluzí a za efektivní spoluprací všech základních škol v Krnově? Klíčový je přístup a podpora zřizovatele. Více v rozhovoru s Jiřinou Zámarskou, dlouholetou zástupkyní ředitele základní školy Smetanův okruh v Krnově.
31.01.2023Praktické příklady Pedagog Rodič Zřizovatel školy
Snídaňový klub Ptáčata v ZŠ Za Chlumem v Bílině přináší škole mnoho benefitů. Ředitelka školy Barbora Schneiderová uvádí, že žáci o snídaních mluví, těší se na ně, vypráví si o nich. Pohodová ranní atmosféra, kdy zaměstnanci školy tráví čas společně s žáky, se přenáší i do výuky. Zlepšila se taky školní docházka žáků i včasné příchody do školy.
24.01.2023Zahraniční inspirace Pedagog Rodič Zřizovatel školy
Snídaňové kluby jsou v Česku stále novinkou. Rozhodnutí zařadit je jako nástroj v rámci projektu Podpora rovných příležitostí při Národním plánu obnovy bylo inspirováno zejména osvědčenou zahraniční praxí. V řadě zemí fungují už desítky let, další je, podobně jako my, zavádějí nebo rozšiřují tak, aby se dostaly k co nejvíce dětem. Patří mezi ně i Skotsko a Anglie. A jedním z tamních propagátorů a poskytovatelů snídaní je nezisková charitativní organizace Magic Breakfast.
15.11.2022Praktické příklady Pedagog
Pomoc dětem z rodin se sociálním znevýhodněním je vždy během na dlouhou trať. Alfou a omegou úspěchu je fungující komunikace, a to především mezi rodinou a školou. Jakým způsobem komunikaci a spolupráci s rodinou zlepšit? A jak posilovat školní motivaci u těchto dětí? Nejen to se dozvíte ve druhé části dvojdílného podcastu Zapojme všechny na téma vzdělávání dětí z rodin se sociálním znevýhodněním s Michaelou Kučerovou a Terezou Dejmalovou z obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni.
10.11.2022Praktické příklady Pedagog
Co přesně znamená pojem rodina se sociálním znevýhodněním? S jakými obtížemi se potýkají děti ze sociálně znevýhodněného prostředí? Jak mohou školní úspěšnost těchto dětí – včetně dokončení základního vzdělávání – podpořit dobrovolníci? A na jaké překážky naopak narážejí oni sami při práci s dětmi v rodinách? Více v první části dvojdílného podcastu Zapojme všechny s pracovnicemi obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni Michaelou Kučerovou a Terezou Dejmalovou.
29.10.2022Metodiky a aktivity Pedagog
Jste asistent pedagoga či výchovný poradce nebo školní speciální pedagog a chcete, aby se nově příchozí děti (nejen) z Ukrajiny u vás ve škole cítily dobře? V tomto textu najdete informace o nové příručce Stručný průvodce pro asistenty podporující děti a žáky z Ukrajiny. Příručka Vás provede krok za krokem procesem adaptace, integrace a výuky češtiny jako druhého jazyka u žáků z Ukrajiny. Samotnou příručku pak najdete ke stažení pod textem.
12.10.2022Zahraniční inspirace Pedagog Zřizovatel školy
Fenomén snídaňových klubů zatím není v České republice příliš známý, v rámci projektu Podpora rovných příležitostí je ale nabízen jako jeden z nástrojů pro školy s větším počtem žáků se sociálním znevýhodněním. O přínosech i podobách a možnostech snídaňových klubů připravily Eva Nováková, metodička sociální intervence, a Olga Havlátová, garantka, metodickou příručku a my jsme se jich při té příležitosti zeptali na vše podstatné.
04.10.2022Praktické příklady Pedagog
Školní sociální pedagog komunikuje s žáky a rodiči a hledá řešení jejich problémů v rámci jejich možností. Funguje také v roli týmového dotahovače – snaží se dovést do konce snahy a záměry učitelů ohledně řešení obtíží u žáků. Zároveň pomáhá rodičům na tyto záměry a snahy učitele reagovat ve spolupráci s dalšími externími institucemi a odborníky. Více přiblíží Dagmar Kudličková, bývalá sociální pedagožka z MŠ a ZŠ Kořenského na Praze 5.
16.11.2021Praktické příklady Pedagog
Za agresí dítěte často bývají důvody, které nejsou na první pohled patrné. Jak úspěšně začlenit předškolní dítě ze sociálně znevýhodněného a nepodnětného prostředí do povinné roční docházky do mateřské školy?
03.08.2021Metodiky a aktivity Pedagog
Bezpečné klima ve třídě s žáky se sociálním znevýhodněním se vám snáze podaří udržet s pomocí diagnostiky klimatu třídy, společně dohodnutých třídních pravidel a reflektování stereotypů a předsudků. Nechte se inspirovat našimi tipy pro realizaci a vyhodnocování těchto aktivit.
30.07.2021Metodiky a aktivity Pedagog
Individuální vzdělávací plán (IVP) může být pro žáka se sociálním znevýhodněním účinným podpůrným opatřením. Jak na pedagogickou diagnostiku a jak následně stanovit a vyhodnotit vzdělávací cíle? (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)
01.07.2021Praktické příklady Pedagog Zřizovatel školy
Časté absence ve škole, výchovné a další potíže ve vzdělávání dětí můžou vyústit až ve svolání případové konference. Je velmi žádoucí, abyste si zpracovali kazuistiku problematiky případu. Jak na to?
17.06.2021Praktické příklady Pedagog Zřizovatel školy
Když už si škola neví rady a problémové chování žáka se stupňuje, může být řešením případová konference ve spolupráci s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Jak takové setkání vypadá a co je jeho cílem?
12.04.2021Praktické příklady Pedagog Zřizovatel školy
Věděli jste, že vedle školního psychologa, výchovného poradce a speciálního pedagoga existuje také sociální pedagog? U nás se dozvíte víc o jeho významu a roli ve škole a náplni jeho práce.
22.02.2021Praktické příklady Pedagog Zřizovatel školy
Zlepšit negativní reputaci školy je výzva. Pedagožce a bývalé dlouholeté ředitelce děčínské Základní školy Máchovo náměstí se to podařilo. Podle Aleny Tomáškové je základem respekt ke všem rodičům bez rozdílu. Musela se naučit jednat se všemi rodinami tak, aby jí naslouchaly. Škole pomohla i asistentka, původem Romka, která facilitovala komunikaci s rodiči s odlišnými kulturními a životními podmínkami. Zafungovala i změna formátu třídních schůzek a osvědčily se také rozvojové programy.
06.02.2021Praktické příklady Pedagog Rodič Zřizovatel školy
Předškolní kluby slouží dětem, které nemají doma podporu pro svůj rozvoj. V klubu se naučí všechno potřebné, aby mohly přestoupit do školky a pokračovat na běžnou základní školu. Přečtěte si, jaké metody práce předškolní kluby využívají.
30.01.2021Praktické příklady Pedagog Rodič Zřizovatel školy
Síť předškolních klubů vyrovnává nevýhodnou startovní čáru dětí, které nemají doma příznivé zázemí pro vzdělávání. Kluby dětem usnadňují vstup do vzdělávacího systému.
24.01.2021Praktické příklady Pedagog Rodič Zřizovatel školy
Pro děti, které vyrůstají v nepříznivých podmínkách, je nástup do školky velká změna – pokud vůbec dostanou příležitost tam chodit. Předškolní kluby pomáhají sociálně slabším rodinám tento krok zvládnout. Přečtěte si jak.
28.11.2020Metodiky a aktivity Pedagog Zřizovatel školy
Neomluvené hodiny na základní i střední škole si žádají vaši pozornost. Co dělat v rámci prevence záškoláctví a co když i omluvené absence ve škole ohrožují vzdělání záškoláků?
24.11.2020Praktické příklady Pedagog Rodič Zřizovatel školy
Rodiny se sociálním znevýhodněním si často od školy drží odstup a považují ji za svého druhu nepřátelské území. To je kvůli dětem třeba změnit, říká Radka Renzová, která dlouhá léta vedla malotřídní školu ve Svitavách-Lačnově. Ta měla původně negativní reputaci, ředitelka z ní ale dokázala udělat ústav, kde se museli zájemci pro velký počet losovat. Jak se jí podařilo přesvědčit rodiny, že je jejich škola opravdu „jejich“? Jednou z cest byly i osobní návštěvy v rodinách žáků.
26.10.2020Praktické příklady Pedagog Zřizovatel školy
Nejen sociální znevýhodnění bývá příčinou absence ve škole. Jak se popasovat s prevencí záškoláctví ze strany vedení školy a učitelů?
05.10.2020Zahraniční inspirace Pedagog Zřizovatel školy
Význam sociální pedagogiky ve školství je nezpochybnitelný. Pozici sociálního pedagoga je však u nás stále potřeba obhajovat a posilovat. Jak je tomu v Polsku a na Ukrajině?
27.08.2020Praktické příklady Pedagog Rodič Zřizovatel školy
I přes veškerou snahu se někdy může stát, že budete muset jako pedagogové řešit například záškoláctví nebo školní neúspěchy u vašich žáků. V takových chvílích může nabídnout pomocnou ruku Sociálně aktivizační služba (SAS), kterou poskytuje například nezisková organizace Člověk v tísni. Co to je a jak přesně funguje?
27.08.2020Praktické příklady Pedagog Zřizovatel školy
Záškoláctví je často vnímáno jako neomluvená absence žáka ve škole, ve skutečnosti k němu může docházet, i když má dítě všechny hodiny omluvené. Jde pak o tzv. skryté záškoláctví, na kterém se podílejí i rodiče. S tímto problémem může škole pomoci například Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (SAS), jak vysvětlila metodička Radka Kunešová z neziskové společnosti Člověk v tísni, která tuto podporu také nabízí.
26.08.2020Praktické příklady Pedagog Rodič
Člověk v tísni pomáhá tam, kde sociální znevýhodnění negativně ovlivňuje vzdělávání dětí na ZŠ. Bez spolupráce s rodinou a dítětem se to ale neobejde. Jak to tato nezisková organizace dělá?
01.07.2020Praktické příklady Pedagog Zřizovatel školy
Nejste si jisti, jestli ve vaší škole potřebujete sociálního pedagoga? Možná uvažujete o sociálním pracovníkovi? Tyto konkrétní příběhy 3 žáků vám přiblíží, k čemu vám bude sociální pedagog užitečný a jak obsazení této opomíjené pozice obhájit.
29.05.2020Praktické příklady Pedagog Rodič Zřizovatel školy
Dobrovolnictví v doučování dětí se sociálním znevýhodněním není jen tak. Přečtěte si, co to pro dobrovolníky obnáší, co se od nich očekává a jak se jím můžete stát i vy. Text tematicky navazuje na článek o doučování dětí se sociálním znevýhodněním.
29.05.2020Praktické příklady Pedagog Rodič Zřizovatel školy
Děti se sociálním znevýhodněním, které na základní škole trpí zhoršeným prospěchem, mají šanci na úspěch díky doučování od dobrovolníků společnosti Člověk v tísni.
28.05.2020Praktické příklady Pedagog Rodič Zřizovatel školy
Individuální doučování dětí se sociálním znevýhodněním může s dobrovolníky probíhat doma i mimo domov, a nakonec se z něj může vyvinout i skupinové doučování. Výsledkem je v každém případě lepší prospěch a pocit dětí.
27.05.2020Praktické příklady Pedagog Rodič Zřizovatel školy
Skupinové doučování, kterým dobrovolníci společnosti Člověk v tísni podporují děti se sociálním znevýhodněním, působí preventivně a rozvíjí různé sociální dovednosti a schopnosti.
25.05.2020Praktické příklady Pedagog Rodič
Pomoc pedagogicko-psychologické poradny (PPP) dětem se sociálním znevýhodněním je nenahraditelná. Jaká podpůrná opatření aplikuje a co doporučuje při komunikaci s rodiči?
25.05.2020Praktické příklady Pedagog Rodič Zřizovatel školy
Volnočasové aktivity formou zážitkové pedagogiky dokážou s dětmi se sociálním znevýhodněním divy. Vedle doučování jsou zájmové kroužky další příjemnou formou, jak děti vzdělávat.
26.02.2020Praktické příklady Pedagog Zřizovatel školy
Strategie, která se pro začleňování dětí se sociálním znevýhodněním osvědčila ve škole v Praze 12, sází na zajištění primárních potřeb dětí a podporu učitelů. Těchto pár základních zásad pomůže i vám.

Související články

Dítě s ADHD a motivace k učení
02.02.2020 Praktické příklady
S ADHD u dětí se dá velmi efektivně pracovat a správná motivace dokáže divy. Zařaďte do výuky speciální hry pro děti s ADHD, odměňování a pozitivní zpětnou vazbu a pozorujte změny. Přečtěte si i o dalších způsobech motivace k učení.
Dítě s ADHD a motivace k učení
02.02.2020 Metodiky a aktivity
S ADHD u dětí se dá velmi efektivně pracovat a správná motivace dokáže divy. Zařaďte do výuky speciální hry pro děti s ADHD, odměňování a pozitivní zpětnou vazbu a pozorujte změny. Přečtěte si i o dalších způsobech motivace k učení.
Plán pedagogické podpory – špatná znalost češtiny
30.03.2020 Vzorové dokumenty
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Tento vzor uplatníte na prvním stupni u dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka, když potřebují pomoci s komunikací a rozšiřováním slovní zásoby. (Ilustrační foto. | FOTO: APIV B)
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.