ENCYKLOPEDIE SPOLEČNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Formativní hodnocení, třídnická hodina, spolupráce učitele a asistenta pedagoga, plán pedagogické podpory – u nás najdete podrobně zpracovaná i další encyklopedická hesla, díky nimž se zorientujete v základních pojmech z oblasti společného vzdělávání a výuky.
02.07.2021Encyklopedie
Odlišný mateřský jazyk (OMJ), změna kulturního prostředí, stereotypy, předsudky – tito žáci se musejí vypořádat s lecčím. Jak jim můžete pomoct? Jakými předpoklady disponuje ideální adaptační koordinátor?
16.09.2020Encyklopedie
Přinášíme vám tipy, jak pracovat s hyperaktivitou a syndromem ADHD u dětí předškolního i školního věku. S vnitřním neklidem, výkyvy a zvýšenou fyzickou aktivitou může pomoci HYPO program, trpělivost a vstřícnost.
26.10.2020Encyklopedie
Klima školy ovlivňuje, jak se v ní žáci, pedagogové, rodiče, ale i náhodní návštěvníci cítí – zda jsou uvolnění, mají dojem bezpečí, přátelskosti. Částečně se na klima podílí školní řád, mnohem více ho ale utváří nepsané zvyklosti, vztahy a třeba i mimoškolní akce.
18.10.2020Encyklopedie
Když se budete adekvátně věnovat verbální i neverbální komunikaci, můžete s rodiči dosáhnout shody a s dětmi spokojenosti. Co byste řekli na tipy k adaptaci ve školce nebo na ukázku kodexu komunikace s rodiči dětí se sociálním znevýhodněním?
23.06.2020Encyklopedie
Kultura školy je pojem těžko postižitelný a definovatelný, přesto hraje významnou roli. Ovlivňuje totiž každodenní chod vzdělávací instituce, její kvalitu i spokojenost žáků a pedagogů. Jedná se o kombinaci vnější prezentace či pověsti školy s vnitřními vztahy, hodnotami a normami.
01.03.2021Encyklopedie
Představujeme vám mapy učebního pokroku – interaktivní nástroj formativního hodnocení, který nabízí společnost Scio v rámci projektu na podporu vzdělávání.
02.09.2020Encyklopedie
Mentoring se stejně jako koučink v našem školství pomalu zabydluje. Zjistěte, jak takovou prevenci syndromu vyhoření a nástroj podpory pedagogů správně nastavit a používat.
17.03.2021Encyklopedie
Dříve než doporučíte žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami návštěvu v pedagogicko-psychologické poradně, vyzkoušejte podpůrná opatření prvního stupně. Objevte kromě plánu pedagogické podpory i nové metody, které zmírní jeho vzdělávací obtíže.
28.02.2023Encyklopedie
Zajímá vás, jak vypadá odborně zpracovaný program poradenských služeb ve škole, který upravuje jejich charakteristiku a zajišťování v rámci školního poradenského pracoviště? Podívejte se na vzorový materiál konkrétní střední a vyšší odborné školy ve Zlínském kraji, jehož autorem je Josef Rydlo, bývalý ředitel, aktuálně vedoucí pracovník na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.
06.07.2021Encyklopedie
V českém školství jsou portfolia dětí, žáků a studentů v praxi častěji využívána mateřskými a vysokými školami. Čtenářský deník, kteří si vedou žáci základních anebo středních škol, lze ale rovněž považovat za specifickou variantu portfolia. Kromě dalších tipů a způsobů využití portfolia pro formativní hodnocení se v tomto textu také dozvíte více o tom, jak je už dlouhá léta s úspěchem využívají na zahraničních školách.
24.08.2020Encyklopedie
Porucha pozornosti často doprovází spolu s hyperaktivitou a impulzivitou syndrom ADHD. Lidé, kteří jí trpí, bývají roztěkaní, snadno se rozptýlí. Je pro ně náročné rozlišit podstatné podněty od nepodstatných, navíc se těžko soustředí na obtížnou či nezáživnou činnost. Nejvíce nápadná bývá porucha pozornosti u dětí, a to obzvláště ve školním prostředí, mívají ji ale i dospělí. Mýtus, že z toho žáci „vyrostou“, neplatí – pouze se časem mohou naučit využívat vhodné copingové strategie.
15.02.2021Encyklopedie
Jak správně nastavit pravidla třídy, aby společně se školním řádem vytvářela podporující klima ve třídě? Naše tipy z praxe vám pomůžou.
24.08.2020Encyklopedie
Poruchy chování u dětí, jako jsou například poruchy autistického spektra (PAS) nebo ADHD, můžete často zaměnit s problémovým chováním. Zjistěte, jak je rozpoznat, diagnostikovat a jak s nimi pracovat pomocí operantního učení, metodou vyhasínání nebo terapií.
14.09.2021Encyklopedie
Sebehodnocení je součást sebepojetí každého z nás. Ve školním prostředí pak pro každého žáka představuje možnost nahlížet na sebe sama a na své porozumění látce v rámci vzdělávání. Žák se díky sebehodnocení pokouší analyzovat nejen své vědomosti, ale i vlastní motivaci, aktivitu, spolupráci a další charakteristiky. Zásluhou kvalitního sebehodnocení je posléze schopen budovat osobní strategii k posilování vlastních kvalit, případně k řešení případných nedostatků.
01.10.2020Encyklopedie
Školní třídy nesou znaky charakteristické pro malé sociální skupiny, a to jak podle sociologů, tak podle sociálních psychologů. Jak se žáci a pedagogové vzájemně ovlivňují a podílejí na vytváření klimatu třídy a jak se mění design třídy s příchodem digitálních technologií a učebních zón?
21.03.2021Encyklopedie
Když žák plní výkonové požadavky vzdělávacího systému, je řeč o školní úspěšnosti. Ale co školní neúspěšnost? Jakou roli hrají další faktory kromě nadání, osobnosti, trémy a stylů učení?
09.09.2021Encyklopedie
Skupinová výuka patří mezi pojmy, které se často používají nesprávně: kombinuje totiž jiné dva, přesněji vymezené termíny, a to kooperativní výuku a skupinovou práci. 
31.08.2021Encyklopedie
V kontextu dnešní doby si o místo a vážnost v českém školství čím dál hlasitěji říká pozice školního sociálního pedagoga. Navzdory tomu, jak moc jsou sociální pedagogové potřební a jejich činnost opodstatněná, vyvstávají značné problémy především s jejich financováním, jež bývá řešeno nejčastěji přes dotační programy (např. tzv. Šablony), ale též vzděláním a konkrétním využitím sociálních pedagogů samotných.
28.07.2021Encyklopedie
Speciální vzdělávací potřeby (SVP) žáků v důsledku sociálního znevýhodnění se liší od potřeb podpory v případě žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ). Jaké jsou rozdíly z hlediska metodiky a legislativy?
05.04.2021Encyklopedie
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami často potřebují ve výuce podpořit a pomoct, a to nejen od učitele. Jak nastavit spolupráci a jakými předpoklady disponuje ideální asistent pedagoga?
29.03.2021Encyklopedie
Jaké jsou charakteristiky sumativního hodnocení a čím se liší od formativního hodnocení? A proč je pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vhodné slovní hodnocení?
13.10.2020Encyklopedie
I z třídních schůzek můžete vykouzlit příjemné příležitosti k utužení vztahů a spolupráce s rodiči, co se vzdělávání dětí týká. Objevte koncept třídních schůzek Roberta Čapka nebo příklad dobré praxe ve školce.
11.10.2020Encyklopedie
Pokud potřebujete upevnit vztahy ve školní třídě, řešit aktuální situace, podpořit samostatnost a sebevědomí žáků a nechat je převzít odpovědnost za vlastní rozhodnutí, zaveďte třídnickou hodinu.
09.09.2019Encyklopedie
VÝCHOVNÝ PORADCE (dále jen VP) je pedagogickým pracovníkem školy, který absolvoval specializační studium a působí v rámci systému výchovného poradenství ve škole. Výchovný poradce představuje základní úroveň poradenského systému. Učitelé, žáci i rodiče ho mohou požádat o pomoc při řešení obtížného případu, jeho výhodou je znalost školy, na níž působí. Představuje spojovací článek mezi školou a školskými poradenskými zařízeními. V rámci školy může VP poskytnout pomoc učitelům i při řešení problém
24.08.2020Encyklopedie
Neformální vztahy a spolupráce mezi učiteli a rodiči prokazatelně prospívají vzdělávání dětí. Přečtěte si, jak toho docílit pomocí zapojení rodičů ve školní radě, třídních schůzek, newsletterů nebo individuálních konzultací.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.