Vzdělávací volnočasové aktivity jako alternativa k doučování

Volnočasové aktivity formou zážitkové pedagogiky dokážou s dětmi se sociálním znevýhodněním divy. Vedle doučování jsou zájmové kroužky další příjemnou formou, jak děti vzdělávat.

Ilustrační foto/FOTO: APIV B


Text tematicky navazuje na článek o doučování dětí se sociálním znevýhodněním.


Zkušenosti a informace v článku vycházejí z programu Podpora vzdělávání v rodinách společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Jedná se o jednu ze služeb Programů sociální integrace, která je při sedmi krajských pobočkách Člověka v tísni poskytována dětem ohroženým školním neúspěchem. Program působí od roku 2006, v rámci něj dobrovolníci podpořili individuálním a v některých případech i skupinovým doučováním v rodinách kolem 3 000 dětí. 

Zážitková pedagogika

V rámci programu individuálního a skupinového doučování doplňuje Člověk v tísni ještě vzdělávací volnočasové aktivity pro děti. Děti si při skupinových volnočasových aktivitách procvičí a prohloubí své dovednosti a získají možnost podívat se na věci z nového úhlu pohledu. Dostanou se do míst, kam se obvykle nepodívají. Volnočasové aktivity jsou postaveny na principech zážitkové pedagogiky. Děti např. „hrají“ na běžný život, v simulovaných situacích se učí zodpovědnému rozhodování, finanční gramotnosti, plánování apod. Program probíhá formou jednodenních nebo vícedenních akcí, nebo formou nějaké pravidelné klubové aktivity.  Významnou roli hraje motivační charakter aktivit, mohou fungovat jako „odměna“ za celoroční práci. To funguje obzvlášť u letních pobytových aktivit a táborů. 

Popis jedné z možných aktivit zde

Zájmové kroužky

Jediným omezením volnočasových aktivit je, že se často potkávají pouze děti ze stejné lokality. Ideální je tedy motivovat a podporovat děti i k začleňování do běžných vrstevnických skupin hlavního proudu, což se ideálně děje prostřednictvím klasických mainstreamových volnočasových aktivit (zájmových kroužků). Je to potřeba zejména z toho důvodu, že kroužky jsou pro spoustu dětí nedostupné. Až na výjimky se děti se sociálním znevýhodněním žádné zájmové činnosti nevěnují, což je limituje při rozvíjení možných talentů, schopností a dovedností. Začleňování je důležité pro posílení přirozených přátelských a zájmových vazeb dětí na okolí, je to možnost vymanit se z mnohdy velmi málo podnětného prostředí, ve kterém se pohybují. Finance bývají v této oblasti jednou z hlavních překážek, proto je potřeba pro rodiny cíleně hledat možnosti finanční pomoci, která by umožnila dětem kroužky navštěvovat. 

Individuální volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity mohou být uskutečňovány také v individuální podobě – zážitkové a vzdělávací akce zprostředkovává dobrovolník přímo konkrétnímu dítěti a sám se jich také účastní. Jedná se o aktivity typu výlety, návštěvy knihoven, muzeí, výstav, pamětihodností, kulturních institucí (divadlo, kino) – vždy s ohledem na konkrétní potřeby a zájmy dítěte ve vztahu k jeho vzdělávání. Dobrovolník pracuje  s přirozenou motivací a zájmem dítěte, a tím ovlivňuje jeho vztah k okolnímu světu, rozšiřuje mu obzory a zároveň těmito aktivitami ukotvuje a formuje motivaci k dalšímu vzdělávání. Skladbu a volbu aktivit dobrovolník konzultuje s pracovníkem Člověka v tísni. Osvědčené aktivity jsou dobrovolníky sdíleny v rámci celého programu. Možnosti realizace těchto aktivit úzce souvisejí se vztahem dobrovolníka a dítěte, motivací a v neposlední řadě s finančními a časovými možnostmi. 

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Plán pedagogické podpory pro nadaného žáka s nedostatkem odvahy
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor uplatníte na prvním stupni u nadaného žáka, který s vaší laskavou pomocí zvládne všechny své úzkosti a obavy.
Dítě se závažnou zdravotní diagnózou
Závažná diagnóza je pro všechny, kterých se týká, bezesporu traumatizující záležitost. Celá rodina vynakládá maximální úsilí k tomu, aby se s nastalou situací vyrovnala, a zaslouží si vaši plnou podporu a empatii. Tady je pár zásad a tipů, jak na to.
Doporučení rodičům pro rozvoj nadaných předškolních dětí
Nadané děti si žádají aktivnější rodiče. Jaké důsledky má autoritativní, demokratická a liberální výchova na jejich nadání? Máme pro vás sadu praktických doporučení, jak o nadání předškoláků pečovat.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.