Hodnotové vzdělávání Cyril Mooneyové

Poznání svého vnitřního já a své vnitřní motivace, pěstování vztahů, vštěpování hodnot. Takový je koncept hodnotového vzdělávání, jehož autorkou je řádová sestra Cyril Mooneyové. U nás pořádá kurzy pro děti i pedagogy Škola Cyril Mooneyové. Podívejte se, zda jsou vhodné i pro vás a vaši školu.

Linda Jandejsková je zakladatelkou a předsedkyní spolku Škola Cyril Mooney. Škola Cyril Mooney nabízí metodu hodnotového vzdělávání základním školám, vzdělává mladé pedagogy a šíří nástroje kvalitního vzdělávání v České republice. | FOTO: Archív Lindy Jandejskové. Hodnoty a vztahy jsou stejně důležité jako akademické výsledky. Můžete pomoct dětem žít naplněný život, stačí se těchto témat nebát a pustit je do výuky.

Dnešním dětem záleží jen na značkovém oblečení a mobilech, nemají k ničemu úctu, jsou líné a sobecké. Slýcháte to kolem sebe také, ale jako učitel nechcete věřit tomu, že by to bylo tak zlé a že byste se se zkažeností dnešní mládeže měli jen tak smířit. Přáli byste si dětem vštěpovat hodnoty a pomáhat jim prožívat naplňující vztahy, ale nevíte, jak na to? Možná byste se  se svou třídou mohli vydat po stopách jedné Irky usazené v Indii…

Autorka konceptu hodnotového vzdělávání Cyril Mooneyová

Cyril Mooneyová je řádová sestra, ředitelka školy, dokonalý logistik, vizionář a srdcař. Narodila se v Irsku, kde se setkala s dětmi migrantů, které byly chudé, špinavé, hladové… a ona se ptala, jak jim pomoci. Její matka jí řekla:

„Sedni si vedle nich, vši pak doma vybereme.“

Tato zkušenost předurčila její celoživotní směřování. Stala se doktorkou zoologie a ředitelkou elitní školy v indické Kalkatě. Osud nejchudších jí ale nedal spát a měla radost, že si děti ze zámožných rodin postupně začaly všímat potřebných lidí kolem sebe. Uviděly děti ulice, děti bez domova, které pozvaly do školy: Pojďte s námi, my vás naučíme, co jsme se samy ve škole naučily. Přivedly je do školy, individuálně se jim věnovaly a do roka byly tyto děti schopné se zařadit do třídy podle svého věku. 

Komunitní centrum

Postupem let sociálně slabých dětí a dětí bez domova ve škole přibývalo, až postupně tvořily polovinu všech dětí. Bylo jich 700, které měly vzdělání i stravu zcela zdarma díky druhé polovině dětí, jejichž rodiny platily poplatky. Zpráva o výjimečnosti školy se rozšířila po celém světě a díky tomu získala nejen dobrovolnickou, ale i finanční pomoc mnoha příznivců. Základním pilířem školy je vzájemná pomoc, takže se postupně stala podpůrným centrem pro celou komunitu i široké okolí. Cyril na své škole nezavedla známkování a starala se, aby mezi dětmi nikdo nedělal rozdíly na základě jejich postavení nebo ekonomické situace. Měla dvě oblíbené věty. Říkávala: „Jděte ven, rozhlédněte se, vymyslete, jak změnit věci, které se vám nelíbí, a udělejte to.“ A k tomu dodávala: „90 % praxe, 10 % teorie.“  

Celosvětový koncept

Program Cyril Mooneyové byl tak úspěšný, že se jeho myšlenka začala šířit do celého světa. Napsala knihu o transformaci školy pro učitele a vedení škol, učebnice pro děti a vytvořila metodiku s pracovními listy. Každý člověk, který chce u dětí pěstovat empatii a dlouhodobě a systematicky jim pomáhat zkoumat sebe jako člověka, se od ní může mnohému naučit. Škola Cyril Mooneyové vydává řadu učebnic pro děti od prvňáků po maturanty a pořádá kurzy, na nichž můžete zažít a uchopit principy práce. V tuto chvíli metodu Cyril Mooneyové praktikuje přes padesát českých škol. 

Vzdělávání s respektem

Program je založen na svobodě a zodpovědnosti, integraci, vnitřním rozvoji, na hodnotách a uvědomění si, co znamenají v praxi. Právě hodnoty určují naše chování. Na jejich základě děláme velká i každodenní drobná rozhodnutí. Náš svět společně utvářejí naše činy, a právě ty se o hodnoty opírají. Často zapomínáme, že i tím, jak smýšlíme a mluvíme, neustále vytváříme realitu kolem sebe. Je tedy důležité si uvědomit, jaké hodnoty jsou pro nás důležité. Pro děti je přirozené se těmito otázkami zabývat. A škola je pro to skvělý prostor.

Cyril Mooneyová vyučuje teorii praxí a pro děti vytváří různé situace. Vede je k samostatnosti, zodpovědnosti a posiluje jejich vnitřní motivaci. Co nejvíce dílčích rozhodnutí nechává na nich. To vede k tomu, že lépe zvládají náročné situace, snadno pracují v týmu, jdou za společným cílem a vidí smysl ve své činnosti. Během výuky využívá také zmíněné učebnice. Obsah lekcí záleží z velké části na dětech, lekce probíhají ve fázích, které procvičují různé dovednosti a styly práce. Sdílení během lekcí je stejně důležité jako respekt a úcta k ostatním. Je například velký rozdíl  mezi tím, když musíte děti neustále žádat o klid, nebo když samy děti pochopí, k čemu je dobré, když se utiší.

Začátek a průběh hodnotového vzdělávání

Pokud se chcete pustit do hodnotového vzdělávání, nesmí vám chybět hlavně odvaha. Jde o proces, který může být zpočátku náročný, ale určitě stojí za to. Výsledkem a zároveň odměnou vám bude důvěra a bezpečné prostředí. Jako učitel hodnotového vzdělávání ochotně nasloucháte názorům dětí a jste jim průvodcem a koučem. Ačkoli máte své názory a pohled na věc, plně respektujete názory dětí, přestože některé děti mohou přicházet z nerespektujícího prostředí. Udržujete směr a cíl hodiny, obsah tvoří děti. S tím vším vám Škola Cyril Mooneyové umí pomoci. Můžete se přihlásit na kurz, koupit si učebnici a začít. Lekce jsou naplánované na dvě hodiny v kuse. Zkušený učitel si ale určitě dokáže vybrat jednotlivé aktivity a použít je samostatně třeba v matematice nebo čtení.  Jde o to začít. 

Rámcový vzdělávací program

Když se podíváte do rámcového vzdělávacího programu (RVP), práce s hodnotami je jeho součástí. RVP tedy dokonce zdůrazňuje nutnost a vhodnost řešit s dětmi toto téma. Jistě, někdo může namítnout, že na rozvoj hodnot nemá čas, ale podle zkušeností ze škol vidíme, že dobré vztahy a morální kompas pomáhají i akademickým výsledkům. 

Učitel průvodcem

Zapojení do hodnotového vzdělávání má pro vás spoustu výhod. Naučíte se stát empaticky stranou, být dětem opravdovým průvodcem. Vhodně volenými otázkami je posouváte k tomu, aby si na věci přicházely samy. Zdokonalíte se v samostatné, skupinové i kolektivní práci s dětmi a zjistíte, že téma hodnot se prolíná kompletně celou výukou. Nakonec získáte pohodovější třídu, které není třeba pořád stát za zády a kontrolovat chování.

Hledání vnitřní motivace

Náš život a naše prožívání jsou závislé na našich vztazích a hodnotách, bez nich nemůžeme být šťastní a klesá nejen kvalita našeho života, ale mimo jiné i produktivita. Vyplatí se klást důraz na vztahy a mít  zdravý vztah i k sobě samému. Dětem se otevře prostor nových informací o lidství, o sobě, o pocitech druhých i o vytváření zdravých vztahů. Naučí se najít svou vnitřní motivaci a smysl každodenní práce, kterou ve škole – a nejen tam – odvádějí. 

Vzdělávací workshop

Stačí se ozvat s konkrétní zakázkou. Lektoři ze Školy Cyril Mooneyové mohou za vámi přijet do školy a připravit ukázkový workshop pro celou sborovnu, aby všichni učitelé viděli, o co jde, a mohli se pak rozhodnout. Mohou také udělat ukázkovou lekci pro děti v konkrétní třídě. Pak uvidíte, jestli je možné ve vašich podmínkách program realizovat a jestli je v souladu s vizí školy. 

Osobnost dítěte na stejné příčce s výkony 

Pro školy, které jsou zaměřeny výkonově, není hodnotové vzdělávání vhodné. Pokud škola klade důraz především na hodnocení, známkování, výkon a srovnávání, nemá nejspíš prostor ani motivaci k přemýšlení o věcech, které nás přesahují. Je třeba, aby učitel, stejně jako sestra Cyril, věřil tomu, že osobnost dítěte je stejně důležitá jako jeho akademické výkony. 

Dvoudenní kurz

Podmínkou pro práci s hodnotovým vzděláváním je absolvování dvoudenního kurzu základních technik a práce s učebnicemi. Více informací najdete na https://hvcm.cz/kurzy/#kurzy.


Pracovní list - Otázky na tělo a na duši  ukázka z hodnotového vzdělávání.

Pracovní list pomáhá učiteli získat vlastní přístup k dětem.

Toto „jedenáctero“ je probíráno na intervizních setkáních s učiteli, kteří začali používat učebnice hodnotového vzdělávání My jsme svět a praktikovat principy hodnotového vzdělávání ve školní praxi, a to obvykle po rozboru lekce hodnotového vzdělávání, kterou učitel po absolvování vzdělávacího kurzu odučí se svými dětmi za přítomnosti svých kolegů a lektora Školy Cyril Mooneyové.

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Model hodnocení ve Smysluplné škole
Inspirujte se Smysluplnou školou a jejich modelem slovního hodnocení žáků za využití sebehodnocení, formulace obsahu vzdělávání a Bloomovy taxonomie cílů.
Program „Začít spolu“ učí žáky větší samostatnosti a zodpovědnosti
Že se dá učení dělat i trochu „jinak“, dokazuje například vzdělávací program „Začít spolu“, který se objevuje čím dál tím častěji také na českých školách. Orientuje se především na děti, při čemž se snaží individuálně podporovat jejich rozvoj, vést je k aktivitě, samostatnosti i zodpovědnosti. Chybu nepovažuje za konec světa, ale přirozenou součást procesu učení. Inovativní je také uspořádání učeben, které jsou rozděleny podle zaměření do jednotlivých center aktivit.
VIDEO: Pravidla pro třídu vymýšlejte spolu s žáky. Budou je spíš dodržovat.
Konfliktům ve třídě se pravděpodobně nevyhnete. Můžete je ale řešit konstruktivně tak, abyste dosáhli svého cíle vy i žáci. Lektorka Radka Schillerová představí pro tyto účely metodu z kurzu pro pedagogy Škola bez poražených, kterou vytvořil psycholog Thomas Gordon. Jde o první – teoretickou – část dvoudílného videa.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.