Efektivní komunikace a spolupráce mezi učitelem a rodiči

Každý vztah potřebuje péči a zájem obou stran, aby fungoval. Efektivní komunikace a spolupráce mezi učitelem a rodiči může fungovat i ve vaší škole, když se necháte inspirovat našimi tipy pro třídní schůzky a sebehodnocení.

Ilustrační foto | FOTO: APIV B

„Díky vlastní rodičovské zkušenosti se dokážu lépe vžít do role rodičů, vím, s čím se potýkají a co mohou nebo nemohou zvládnout,“ říká Kateřina Vrtišková, která učí na základní škole ve Vraném nad Vltavou. Práce s rodiči a hlavně jejich dětmi se jí nadmíru daří, svědčí o tom mimo jiné vítězství v prvním ročníku českého kola soutěže Global Teacher Prize v roce 2018.  

Třídní schůzky

Mít reálná očekávání je pro nastavení vzájemného vztahu učitel-rodiče velmi důležité. Kateřina se proto neřídí jen svou intuicí a už na první třídní schůzce se snaží komunikaci a spolupráci s rodiči jasně vymezit.

Dotazník pro podporu spolupráce rodiny a školy

Aby věděla, jak jsou rodiče nastaveni a jaké jsou jejich možnosti zapojit se do dění ve třídě, má pro ně připravený krátký dotazník (Dotazník pro podporu spolupráce rodiny a školy je ke stažení níže). Do něj rodiče vyznačí oblasti, v nichž by chtěli spolupracovat. Ptá se na jejich ochotu přijít do školy pomoct při organizaci různých akcí, zapojit se do výuky besedou s dětmi o svém povolání, čtením, vedením dílen a podobně. Nechybí ani dotaz na možnost sponzorské nebo materiální pomoci. Rodiče nejsou nijak tlačeni k tomu, aby se ke spolupráci hlásili, pokud se nemohou zapojit nebo nechtějí, v dotazníku nemusí nic zaškrtnout.

Pro Kateřinu je cenné od začátku vědět, co může očekávat. Podle toho, co kdo vyplní, se pak v konkrétních situacích obrací jen na určité rodiče, u kterých ví, že jí mohou pomoci. Rodiče zbytečně nezatěžuje nereálnými požadavky a sama neztrácí čas.

Efektivní komunikace

Kateřina na schůzce s rodiči také jasně nastaví pravidla vzájemné komunikace. „Zásadní je, aby rodič komunikoval. Žádám je, aby záležitosti, které se týkají dítěte nebo třídy, řešili přednostně se mnou. Není dobré, aby své pochybnosti přetřásali před dítětem nebo hned běželi za vedením,“ říká Kateřina. „Prosím také o odpověď na maily, ve kterých je žádám o součinnost nebo informaci,“ dodává. 

Primární je komunikace mailem, ale pro případ urgentních situací rodiče dostanou i její telefonní číslo, na které mohou například poslat SMS v případě nemoci, když potřebují ráno dítě omluvit z docházky. Rodiče by ale měli respektovat pracovní dobu a nevolat během víkendů a večer. Po telefonu nebo mailem si také mohou domluvit osobní schůzku. „Když se se mnou chce někdo sejít, vždy chci předem znát, co bude předmětem našeho setkání,“ popisuje Kateřina další ze svých zásad, se kterou rodiče během prvního dne ve škole seznámí.

Rozhodování

„Když mě rodiče s něčím osloví, vždy je vyslechnu,“ říká Kateřina. Řeknu jim, že si jejich návrh promyslím a rozhodnu se podle toho, co je dobré pro třídu,“ dodává. Učitel by měl být schopen své rozhodnutí, ať je jakékoliv, odůvodnit a stát si za ním. Pokud například nechce jet na školu v přírodě, musí to rodičům jasně sdělit, předložit jim své argumenty a na rozhodnutí trvat. To platí i v případě, když nechce přijmout nějaký návrh rodičů. Rodič by měl přijmout to, že učitel se rozhoduje podle sebe a zájmu a potřeb celé třídy. 

Týdenní plán a sebehodnocení

Rodiče dětí z Katčiny třídy dostávají pravidelné informace o dění ve škole a o tom, jak si jejich dítě vede. Na webu třídy jsou vyvěšené týdenní plány, co je třeba procvičovat, i zajímavé aktuality. Na konci týdne tam Kateřina ještě přidá informaci, co všechno udělali. Je to dobré zejména pro děti, které jsou nemocné, ale oceňují to i ostatní rodiče, kteří chtějí být v obraze. Každé dítě má svůj týdenní plán vytištěný a zapisuje si do něj, co se naučilo, a jednoduchou sebereflexi (týdenní plán spojený se sebehodnocením je ke stažení níže). Koncem měsíce pak Kateřina s dětmi pracuje na jejich pravidelném sebehodnocení.

„Pouštím dětem fotky ze třídy za uplynulý měsíc, aby si připomněly, co vše jsme dělali,“ líčí Kateřina. K sebehodnocení dětí (v týdenním plánu viz výše) přidá i své slovní hodnocení jejich práce. „Dělám si průběžně poznámky o tom, jak na tom děti jsou, takže to pro mě není náročné. Do hodnocení píšu jen důležité věci, aby hlavně bylo věcné a konkrétní,“ říká Kateřina. 

Rodiče dvakrát do roka přicházejí do školy i se svým dítětem na schůzky rodič-učitel-dítě, kde je také prostor pro dotazy a vyjasnění případných nejasností. 

Týdenní plán dítěte spojený se sebehodnocením – ukázka: 

Týdenní plán spojený se sebehodnocením dítěte


Rodičovské kavárny

Kateřina jednou za dva až tři měsíce organizuje rodičovskou kavárnu, kde rodičům ukazuje, jak ve třídě pracují. Věnuje se například metodám, se kterými se rodiče neměli během své školní docházky možnost setkat, jako je čtení hláskováním nebo matematika podle profesora Hejného. Pro rodiče má připravené jednoduché aktivity a hry. „Chci, aby si prakticky vyzkoušeli, jak děti pracují, a aby si dokázali představit, čím zrovna procházejí,“ popisuje Kateřina. Čtení hláskováním jim například přibližuje na znacích hlaholice. Rodiče si uvědomí, že to není jednoduché a že je normální sáhnout po pomůcce, když si něco nemohou vybavit.

Podle zkušeností Kateřiny rodiče ale nejvíc ocení, když vidí, že učitele jeho práce baví a dělá ji pro děti. To je první krok k úspěchu ve vztahu k dětem a jejich rodičům. 


Další doporučená literatura k tématu:

POCHE KARGEROVÁ, Jana a kol. Spolupráce s rodinou a komunitou v programu Začít spolu. Vydání první. V Praze: Pasparta, 2019. 79 stran. ISBN 978-80-88290-27-8.


Ke stažení:

Týdenní plán spojený se sebehodnocením

Dotazník pro podporu spolupráce rodiny a školy
vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Když se otevřete rodičům, otevřou se oni vám. Jak zlepšit komunikaci ve školce
Učitelé z mateřinek, jak si rozumíte s rodiči svých žáčků? Někteří pedagogové tvrdí, že kontakt s rodiči je na jejich práci vlastně to vůbec nejtěžší a nejvíc stresující. Čím to ale je? Problém obvykle bývá v komunikaci a často netkví tolik v tom, co se říká, ale v tom, jak a kdy se to říká. Podívejme se napřed na to, odkud vítr vane, a pak se pojďme zamyslet nad tím, jak si můžete lépe porozumět.
Den otevřených dveří pro rodiče
Aby rodiče mohli zažít běžný den svých dětí ve škole, pořádá děčínská ZŠ Den otevřených dveří jen pro ně. Rodiče se účastní výuky a pomáhají tak zlepšovat klima třídy.
VIDEO: Tipy pro učitele – jak nastavit pravidla pro jednání s rodiči?
Práce učitele s sebou automaticky přináší i nutnost jednat s rodiči, což nemusí být vždycky zcela bezproblémové. Je dobré se na tyto situace dopředu připravit, umět si stanovit zdravé hranice a dokázat správně komunikovat. S tím vám pomůže zkušená učitelka a lektorka „Školy bez poražených“ Kateřina Vrtišková, která se ve videu podělí o své tipy a praktické ukázky.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.