Doučování dětí se sociálním znevýhodněním

Děti se sociálním znevýhodněním, které na základní škole trpí zhoršeným prospěchem, mají šanci na úspěch díky doučování od dobrovolníků společnosti Člověk v tísni.

Doučování, Bílina/FOTO: Iva Zímová, archiv Člověka v tísni, o.p.s.

Zkušenosti a informace v článku vycházejí z programu Podpora vzdělávání v rodinách společnosti Člověk v tísni, o. p. s. Jedná se o jednu ze služeb Programů sociální integrace, která je při sedmi krajských pobočkách Člověka v tísni poskytována dětem ohroženým školním neúspěchem. Program působí od roku 2006, v jeho rámci bylo podpořeno individuálním doučováním v rodinách kolem 3 000 dětí. Podrobněji o individuálním doučování se můžete dočíst v textu Individuální doučování. Doučování dětí provádějí dobrovolníci, o jejichž činnosti se můžete více dozvědět v textu Dobrovolnictví. Dále se výše zmiňovaný program zaměřuje na podporu rodin ohrožených dětí v oblasti vzdělávání, na spolupráci se školou a skupinové doučování. Více se můžete dočíst v textech Skupinové doučování a Volnočasové vzdělávací aktivity

Sociální znevýhodnění a prospěch 

Služba je určená dětem, které mají vzdělávací potíže ve škole a nedostává se jim doma adekvátní podpory.  Zaměřuje se tedy především na děti rodičů, kteří mají nízké vzdělání. Druhým faktorem, ke kterému se přihlíží, je sociální a ekonomická situace, ve které se rodina nachází. Nejvyšší dosažené vzdělání rodičů bývá přímo úměrné vzdělání, jakého dosáhnou jejich děti. Rodiče dětí, se kterými v programu pracují, často svou vzdělávací dráhu zakončili na základní škole nebo základní škole praktické. Nízká nebo prakticky žádná šance najít pracovní uplatnění, život na hranici chudoby, snížená kvalita života a velká pravděpodobnost, že stejný osud postihne i jejich děti… Způsob, jakým děti přistupují k učení, do značné míry ovlivňují jejich rodiče. Český školský systém nemá systémově nastavené mechanismy podpory takovýchto dětí. Proto se tyto děti bez podpory vnějších služeb nebo podpory jiné osoby prakticky neobejdou. Rodiče těchto dětí často nevědí, jak s dětmi mají pracovat, nebo učivu jednoduše nerozumějí. Někdy zájem o školu přebíjejí existenční problémy, se kterými se rodiny často potýkají.

Smyslem této služby je především zastavení propadu školního prospěchu dítěte. Doučování s sebou nicméně přináší i mnoho dalších pozitivních efektů. Patří mezi ně zvýšený zájem o školu, který se projevuje snížením počtu absencí či větší aktivitou při vyučování. Jak toho dosáhnout? Především tak, že se dítě díky pravidelné domácí přípravě cítí ve škole jistější, a ta pro něj pak přestává být strašákem, který přináší jen problémy a starosti.

Pozitivní důsledky doučování

 • Zastavení školního propadu dítěte, ideálně zlepšení školních výsledků (prospěch, kompetence, zlepšení docházky)
 • Systematizace domácí přípravy, zlepšení podmínek na domácí přípravu, pedagogizace rodinného prostředí
 • Posílení sociálních a komunikačních dovedností
 • Motivace k dalšímu vzdělávání
 • Zlepšení sebehodnocení
 • V případě dětí ze sociálně vyloučených lokalit – orientace na rozšíření obzorů, svět mainstreamových institucí, poznání světa vně lokality (například podpora klasických volnočasových aktivit – „kroužků“)
 • Zlepšení spolupráce rodiny se školou a dalšími institucemi, orientace ve vzdělávacím systému a možnostech pro dítě

Jak se děti k doučování dostanou? 

 • Jejich rodiče jsou klienty jiných služeb pobočky Člověka v tísni, o. p. s., v místě [terénní sociální práce (TSP), sociálně aktivizační služba (SAS), dluhové poradenství atd.]. Situace rodin je pracovníkům známá. V momentě, kdy se v rodině vyskytnou potíže ve škole, propojí se jednotlivé služby a rodičům je nabídnuto doučování, poradenství ve vzdělávací oblasti a volnočasové vzdělávací aktivity.
 • Žádost o spolupráci/podporu konkrétního dítěte přijde přímo ze školy (učitel, výchovný poradce apod.), poté škola kontaktuje rodiče dítěte.
 • Rodiče si sami najdou a vyhledají jejich službu.
 • Rodiče je osloví na základě doporučení známého/příbuzného/úřadu.
 • Starší děti je osloví samy, často na základě doporučení kamarádů (vždy poté kontaktujeme rodiče dítěte).

Kdo do programu doučování patří a kdo ne?

Nejčastěji se věnují dětem ve věku povinné školní docházky, dětem žijícím v obcích, ke kterým se vztahuje působnost pobočky organizace Člověk v tísni (toto se může měnit v čase, aktuální místa působení je dobré vždy ověřit na webových stránkách organizace). 

Doučují děti sociálně znevýhodněné, ohrožené školním neúspěchem, jimž se doma nedostává adekvátní podpory, rozhodujícím kritériem však není socioekonomická situace rodiny, ale vzdělání rodičů a konkrétní situace, ve které se dítě nachází.  

Nedoučují děti závislé na návykových látkách, děti agresivní ani děti s rozvinutým psychiatrickým omezením. V případě nejrůznějších patologických jevů v rodině dítěte vždy zvažují možnost doučování dětí jinde než přímo v domácnosti (v kanceláři, škole, knihovně atd.). Působení takového doučování je jiné a některé cíle jsou nesplnitelné, ale přesto i tento způsob podpory může být pro dané dítě prospěšný a mnohdy zásadní. 

KDE DOUČOVÁNÍ PROBÍHÁ?

Seznam míst působení v roce 2019

Ústecký kraj: Ústí nad Labem, Chomutov, Bílina
Liberecký kraj: Liberec, Frýdlant v Čechách, Nové Město pod Smrkem, Dětřichov, Kunratice
Plzeňský kraj: Rokycansko (Rokycany, Kařez aj.), Nýřansko (Nýřany, Zbůch, Chotěšov, Horní Bříza aj.), Domažlicko, Poběžovicko, Klatovsko, Stříbrsko
Středočeský kraj: Kladno, Beroun (včetně blízkého okolí obou měst)
Olomoucký kraj: Olomouc, Prostějov, Brodek u Prostějova, Konice, Pěnčín, Bedihošť, Hradčany
Karlovarský kraj: Karlovy Vary, Sokolov, Chodov
Hlavní město Praha

Má vaše škola zájem využít službu doučování? Aktuální místa působení organizace Člověk v tísni včetně kontaktů najdete zde.

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Pomoc poradny dětem se sociálním znevýhodněním
Pomoc pedagogicko-psychologické poradny (PPP) dětem se sociálním znevýhodněním je nenahraditelná. Jaká podpůrná opatření aplikuje a co doporučuje při komunikaci s rodiči?
Sociální pedagogika v Polsku a na Ukrajině
Význam sociální pedagogiky ve školství je nezpochybnitelný. Pozici sociálního pedagoga je však u nás stále potřeba obhajovat a posilovat. Jak je tomu v Polsku a na Ukrajině?
Sociální znevýhodnění nesmí být překážka pro vzdělávání dětí
Strategie, která se pro začleňování dětí se sociálním znevýhodněním osvědčila ve škole v Praze 12, sází na zajištění primárních potřeb dětí a podporu učitelů. Těchto pár základních zásad pomůže i vám.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.